Chanthaburi Friendship Hospital

Phonsavang Mittaphab Hospital